Notice: Undefined index: im in /home/isiamex/web/isiamex.com/public_html/tour.php on line 163

Notice: Undefined index: it in /home/isiamex/web/isiamex.com/public_html/tour.php on line 164
โปรแกรมทัวร์ ทริปกินปู จันทบุรี - Siam Express Tour(1994)Co.,Ltd.

welcome to Siam Express Tour(1994)Co.,Ltd.

เราสามารถทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะเราคือ ศูนย์รวมผู้ให้บริการ จัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม เรือสำราญ
ทำวีซ่า ประกันภัยการเดินทาง ประชุมสัมมนา เน้นคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

แพคเกจทัวร์ ทัวร์ในประเทศ

ทริปกินปู จันทบุรี


แก้ไข : 08-01-2020
จำนวนผู้เข้าชม : 1,528 คน

* กินปู กินกุ้ง

* ล่องแพเปียก

* ชมนกเหยี่ยว

* ฟาร์มหอยนางรม

* เที่ยวทะเลเจ้าหลาว

เดือน : วันนี้-ธันวาคม 2563
โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นที่ : 5,400 บาท
เดินทางโดย : XX
Download File

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

 

เชียงใหม่-จันทบุรี

19.00
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายออกเดินทางยัง จ.จันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

 

จันทบุรี-ล่องแพเปียก-ชมนกเหยี่ยว-ฟาร์มหอยนางรม-บุฟเฟต์อาหารทะเล

07.00
เดินทางถึง จ.จันทบุรี ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1)
 
11.00
เดินทางถึงโฮมสเตย์จันทบุรี รับประทานอาหารกลางวัน (2)
 
บ่าย
กิจกรรมล่องแพเปียก ชมฟาร์มหอยนางรม ชมนกเหยี่ยว เล่นน้ำตามอัธยาศัย
 
เย็น
รับประทานอาหารเย็น (3) กินกุ้ง กินปู หอยนางรม ปลากะพงสดๆ แบบไม่อั้น เสิร์ฟจนกว่าท่านจะพอใจ พร้อมร้องคาราโอเกะแบบจุใจ

 

จุดชมวิวเนินนางพญา-ตลาดร้อยเสา-โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์-เชียงใหม่

เช้า
รับประทานอาหารเช้า (4) เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก 
พาท่านเที่ยวชมถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางพญา  แวะซื้อของฝากตลาดร้อยเสา
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (5)
 
บ่าย
เดินทาง เที่ยวชมโบสถ์คริสต์เมืองจันทร์
ออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่
 
เย็น
 
แวะรับประทานอาหารเย็น (6)
 
ดึก
เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*บริการนี้ สำหรับผู้เดินทางจำนวน 9-30 ท่านขึ้นไป เดินทางโดยรถตู้
 
ราคานี้รวม
 
* ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (หากเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มราคาตั๋วเครื่องบินตามจริง)
* ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์พักท่านละ 2-6 ท่านจำนวน 1 คืน
* ค่าอาหาร 6 มื้อตามระบุในโปรแกรม
* ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวตามระบุในโปรแกรม
* ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
* ไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
 
ราคานี้ไม่รวม
 
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากการบริการ
* ค่าภาษี 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย

- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด     
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น                 
- ไฟฉาย        
- ของใช้ส่วนตัว                               
- ยาประจำตัว                                             
- กล้องถ่ายรูป
- ผ้าเช็ดตัว                                       
- เครื่องอาบน้ำ
 
หมายเหตุ
 
          กำหนดการเดินทาง และรายการการเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม ทางทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นในลักษณะเหมาจ่าย
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
 

* หากลูกค้าตกลงโปรแกรมทัวร์กับทางบริษัทแล้วลูกค้าจะต้องโอนเงินมัดจำงวดแรก จำนวนเงิน 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด  ภายใน  1 สัปดาห์หลังจากตกลงแล้ว

* จ่ายงวดสุดท้ายเป็นเงินคงค้างทั้งหมดจำนวน 50% ของราคาทัวร์ทั้ง ก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์

* กรณีลูกค้ามัดจำเงินงวดแรกมาแล้ว ลูกค้าต้องการยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทจะเก็บค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด (กรณียกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 1 เดือน การคืนเงินมัดจำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานที่ต่างๆอีกครั้ง)

จองโปรแกรม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Enter the code above here :


Follow Us Facebook

Follow Us Line

Scroll